• english
  • german
Fenghua Ningbo Zhejiang, CN

Fenghua Zhongli Seals Co.,Ltd

NO269 Nan Da Road
315500 Fenghua Ningbo Zhejiang, CN
Phone: 86-574-88981322
Fax: 86-574-88982754